Kanuna göre tüzel kişiliklerin yeniden düzenlenmesinin birkaç yöntemi vardır::

Tüzel kişiliklerin birleşmesi

Iki veya daha fazla şirketin hak ve sorumluluklarının yeni bir kuruma verilmesi demektir. Bu durumda yukarıda sözü geçen şirketlerin faaliyetinin durdurulması muhakkaktır.

Tüzel kişiliklerin konsolidasyonu

Bir veya birkaç işletmenin faaliyetinin durdurulması ve tüm hak ve sorumluluklarının başka bir işletmeye verilmesi.

Tüzel kişiliklerin bölünmesi

İşletme faaliyetinin durdurulması ve tüm hak ve sorumluluklarının yeni kurulan işletmelere geçmesi.

Tüzel kişiliklerin tahsisi

Yeniden düzenlenen, ancak bu durumda faaliyetinin durdurulması gerekmeyen bir kurumun hak ve sorumluluklarının yeni kurulan bir veya birkaç şirkete verilmesi.

Tüzel kişiliklerin dönüştürmesi

Tüzel kişiliğin sahip olduğu bir teşkilî hukuksal şekilden başkasına geçişi.

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

Fiyat göster