Hizmet Fiyat, ruble Not

Tüzel kişiliklerin tescili*

1. Sınırlı Sorumlu Şirketin Tescili:
  “Temel” Paketi 14 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
“Her Şey Dahil” Paketi 18 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
“Yabancı” Paketi 18 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
2. Kapalı Anonim Şirketinin Tescili
“Temel” Paketi 14 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
“Her Şey Dahil” Paketi 18 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
“Yabancı” Paketi 18 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
3. Açık Anonim Şirketinin Tescili:
“Her Şey Dahil” Paketi 25 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
“Yabancı” Paketi 28 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
4. Bireysel Girişimcilerin Tescili 7 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
5. Şubeler, temsilcilikler, alt bölümler:
(Tüzük değişikliği ile)Moskova’da Rus şirketin şubesinin/temsilciliğinin açılması 23 000 Fiyat masrafları ve 4 000 ruble tutarında damga vergisini içermemektedir
Muhasebe desteği olmaksızın Moskova’da Rus şirketin şubesinin/temsilciliğinin kapatılması 23 000 Fiyat masrafları ve 4 000 ruble tutarında damga vergisini içermemektedir
(Moskova dışında) Rus şirketinin şubeleri, şubesinin veya temsilciliğinin açılması için belgelerin hazırlanması 9 000  
  Ayrı alt bölümünün bulunduğu yere göre Federal Vergi Dairesinde kayıt edilmesi 9 000  
  Ayrı alt bölümünün bulunduğu yere göre Federal Vergi Dairesinde kayıttan çıkarılması 12 000  
6. Şirketlerin yurtdışında tescili:
  – İtalya anlaşmalı Nihai fiyat şirket türüne ve işin miktarına göre belirlenir
– İsviçre anlaşmalı Nihai fiyat şirket türüne ve işin miktarına göre belirlenir
– Türkiye anlaşmalı Nihai fiyat şirket türüne ve işin miktarına göre belirlenir
7. Sınırlı Sorumlu Şirketlerinde, Kapalı A.Ş., Açık A.Ş.’de değişiklik yapılması:
Müdür Değişikliği 7 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Müdürün, kurucuların pasaport bilgilerin değişikliği 7 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Ortakların değişikliği 12 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Tüzel Kişiler Tek Devlet Siciline faaliyet türlerin eklenmesi (kaldırılması) 7 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Tüzük değişikliği 12 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Şirket unvanının değiştirilmesi 15 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Adres değişikliği 12 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Kayıtlı sermaye boyutunun değiştirilmesi 12 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Tüzel Kişiler Tek Devlet Sicilinde hataların düzeltilmesi 12 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Finansal Piyasalar Federal Servisinde ek emisyonlarının kaydı 30 000 Fiyat masrafları içermemektedir
8. Kar amacı gütmeyen kuruluşların tescili:
– Vakıf 35 000 Fiyat masrafları ve damga vergisini içermemektedir
– Kar amacı gütmeyen ortaklık 35 000 Fiyat masrafları ve damga vergisini içermemektedir
– Bağımsız kâr amacı gütmeyen organizasyon 35 000 Fiyat masrafları ve damga vergisini içermemektedir
– Birlikler ve Dernekler 60 000 Fiyat masrafları ve damga vergisini içermemektedir
– Kuruluş 45 000 Fiyat masrafları ve damga vergisini içermemektedir
9. Kar amacı gütmeyen kuruluşların değişikliklerin kaydedilmesi 7 000’den Nihai fiyat işin türüne ve miktarına göre belirlenir
10. Küçük işletmeler siciline kaydedilmesi 10 000  
11. Şirketlerin yeniden düzenlemesi (Sınırlı Sorumlu Şti., Kapalı A.Şti., Açık A.Şti.):
Dönüştürme 50 000’den Fiyat tüm yeniden organize edilen şirketlere göre damga vergisini içermemektedir
Tahsis 60 000’den Fiyat tüm yeniden organize edilen şirketlere göre damga vergisini içermemektedir
Bölünme 60 000’den Fiyat tüm yeniden organize edilen şirketlere göre damga vergisini içermemektedir
Birleşme 80 000’den Fiyat tüm yeniden organize edilen şirketlere göre damga vergisini içermemektedir
Konsolidasyon 90 000’den Fiyat tüm yeniden organize edilen şirketlere göre damga vergisini içermemektedir
12. Sınırlı Sorumlu Şti., Kapalı A.Şti., Açık A.Şti.’in tasfiyesi
Resmi tasfiye 60 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Alternatif tasfiye 30 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
Bireysel girişimcilerin tasfiyesi 10 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
13. Kar amacı gütmeyen kuruluşların tasfiyesi
  Resmi tasfiye 35 000’den Fiyat masrafları içermemektedir
  Alternatif tasfiye 50 000’den Fiyat masrafları içermemektedir

 

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.