Hizmet* Fiyat, ruble Not
1. Rusya Federasyonu’nda iş organizasyonu ve kayıt işlemleri anlaşmalı Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır
2. Rusya Federasyonu’nda yabancı sermayeli tüzel kişiliklerin tescili 16 000  Fiyat resmi masrafları içermemektedir
3. Yabancı şirket şubeleri ve temsilcilikleri tescili:    
Yabancı şirketin temsilciliğin/şubesinin açılmasına ilişkin iznin (akreditasyonun) alınması.
KOMKLEKSE dahil olanlar:
1. Yabancı şirketin temsilciliğin (şubesinin) akreditasyonu için gerekli olan belgeler kümesinin hazırlanması;
2. Temsilcilik (şube) çalışanları olan yabancı uyruklu kişilerin sayısı ile ilgili bilgilerin Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odasında onaylanması;
3. Vergi dairelerine belgelerin sunulması ve kaydedilmesine ilişkin belgenin alınması;
4. Bütçe dışı fonlarına belgelerin sunulması ve bildirimlerin alınması;
5. İstatistik kodların alınması;
6. Mührün yapımı.

45 000 (kompleks) Fiyat masrafları içermemektedir:
– 120 000 ruble – damga vergisi
– Akreditasyon maliyeti:
Şubeler için:
1 yıllık – 20 000 ruble
2 yıllık – 35 000 ruble
3 yıllık – 50 000 ruble
5 yıllık – 75 000 ruble
Temsilcilikler için:
1 yıllık – 30 000 ruble
2 yıllık – 60 000 ruble
3 yıllık – 75 000 ruble
 
Vergi dairelerine belgelerin sunulması ve kaydedilmesine ilişkin belgenin alınması 5 000 Fiyat belgelerin kopyalarının maliyetini içermemektedir
Temsilcilik (şube) çalışanları olan yabancı uyruklu kişilerin sayısı ile ilgili bilgilerin Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odasında onaylanması 5 000 Bir tüzel kişiliğin kapsamında
Bütçe dışı fonlarına belgelerin sunulması ve bildirimlerin alınması 5 000 Fiyat belgelerin kopyalarının maliyetini içermemektedir
İstatistik kodların alınması 5 000 Fiyat belgelerin kopyalarının maliyetini içermemektedir
Akredite edilmiş temsilciliklerin (şubelerin) Devlet Siciline değişikliklerin yapılması 25 000 Fiyat resmi masrafları içermemektedir
Temsilciliğin/şubenin yeniden akreditasyonu 35 000 Fiyat resmi masrafları içermemektedir
Temsilciliğin/şubenin kapatılması
KOMKLEKSE dahil olanlar:
1. Temsilciliğin (şubenin) kapatılması için gerekli olan belgeler kümesinin hazırlanması.
2. Temsilciliğin (şubenin) kapatılması kararının akredite edilmiş yetkisine bildirilmesi ve temsilciliğin (şubenin) yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerinin (şubelerin) Konsolide Devlet Sicilinden kaldırılmasına ilişkin bildirimin alınması.
3. Temsilciliğin (şubenin) bütçe dışı fonlarında kayıttan çıkarılması.
4. Temsilciliğin (şubenin) Devlet İstatistik Kurumlarında kayıttan çıkarılması.

65 000 (Kompleks) Fiyat resmi masrafları içermemektedir
Yabancı şirketin şubesinin ya da temsilciliğin kapatılması ile ilgili olarak vergi kayıtlarından çıkarılması (dilekçenin sunulması) 5 000 Fiyat belgelerin kopyalarının maliyetini içermemektedir
Bütçe dışı fonlarında kayıttan çıkarılması (dilekçenin sunulması) 5000 Fiyat belgelerin kopyalarının maliyetini içermemektedir
4. İşletmenin hukuki desteği Seçilen pakete göre Aylık. Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır
5. Hukuksal danışmanlık 5 000 Bir saatlik/İngilizce
6. Yatırım projelerinin takibi ve gerçekleştirilmesi Anlaşmalı Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.