Hizmet Adı Fiyat, ruble Not

Muhasebe*

1. Hareketsiz hesaplar Genel Vergi Sistemi Basitleştirilmiş Vergi Sistemi 15%, 6%  
İbraz edilmeden, elektronik ortamda “hareketiz” mali tabloların hazırlanması 3000 1500 Üç ayda bir
(Müşterinin Takskom veya Kontur sistemlerin mevcudiyetine bağlı olarak) elektronik ortamda “hareketiz” mali tabloların hazırlanması ve ibraz edilmesi 3500 2500 Üç ayda bir
Bireysel Girişimciler için “hareketiz” mali tabloların hazırlanması ve ibraz edilmesi 6 000 Yıllık
2. Kayıt tutma ve raporların sunulması Genel Vergi Sistemi Basitleştirilmiş Vergi Sistemi 15%, 6%  
  Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 20 adet işlemlere kadar kayıtların tutulması 12 500 11 000 Aylık
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 21’den 50 adet işlemlere kadar kayıtların tutulması 17 000 15 000 Aylık
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 50’den 100 adet işlemlere kadar kayıtların tutulması 25 000 20 000 Aylık
Üç aylık raporların hazırlanması ve sunulması da dahil olmak üzere, aylık 100 adet işlemlerden fazla kayıtların tutulması 30 000’den 27 000’den Aylık
3. Zorunlu raporlama  
  10 kişiye kadar kişiselleştirilmiş kayıt 6 500 Üç ayda bir, (her bir ek kişi için +500 ruble)
10 kişiye kadar 2 gerçek kişilerin gelir vergisi 4 500 (her bir ek kişi için +400 tuble)
4. (Birincil) Kayıt    
  Muhasebe kaydı 6 000’den Bir şirket için
Vergi kaydı 8 000’den Bir şirket için
Kayıt politikasının geliştirilmesi 6 000’den Bir şirket için
5. Finansal tabloların restorasyonu  
  Muhasebe ve vergilendirme kayıtların tam restorasyonu 15 000’den Aylık
Çağrı üzerine uzman tarafından müşteri ofisinde muhasebe ve vergilendirme kayıtların tam restorasyonu  20 000’den Aylık
Çağrı üzerine uzman tarafından müşteri ofisinde muhasebe ve vergilendirme kayıtlarında ayrı bölümlerin restorasyonu Restorasyon ücreti + 10 000  
50 adet işleme kadar 15 000  
100 adet işleme kadar 25 000  
200 adet işleme kadar 35 000  
200 adet işlemden fazla Anlaşmalı  
6. Federal Vergi Dairesi ve fonlar ile etkileşim  
  Vergi makamları, emeklilik fonu ile yazılı doğrulanmasının yapılması 15 000’den Bir doğrulama için
Federal Vergi Dairesine ve bütçe dışı fonlara taleplerin hazırlanması 1000 Yazı
Federal Vergi Dairesinden, Federal Vergi Dairesinde vergi ve harçlar ile ilgili borçların olmamasına dair belgenin alınması 4000’den Sürelere bağlı olarak
Rusya Emeklik Fonunda kişiselleştirilmiş kaydı ile ilgili olarak borçların olmamasına/olmasına dair belgenin alınması 10 000’den  
Ofis denetimi sırasında Federal Vergi Dairesi için dokümanların hazırlanması 5 000’den  
Yerel vergi denetimi sırasında Federal Vergi Dairesi için dokümanların hazırlanması 15 000’den  
Müşteri talebi üzerine Federal Vergi Dairesine, bütçe dışı fonlara uzmanın gidilmesi 4 000  
Yerinde denetim sırasında muhasebecinin sağlanması 2 000 Bir saatlik
7. İşlemsel personel kayıtları  
  Şirket çalışanlarının maaşlarının hesaplanması             750                1 çalışan
İzinlerin kaydı ve ödenmesi 1 000 1 çalışan
Hastalık izinlerin kaydı ve ödenmesi 1 000 1 çalışan
Gebelik ve doğum izinlerin kaydı 1 500 1 çalışan
Seyahat belgelerinin düzenlenmesi 500 1 çalışan
Çalışanın kendi isteği üzerine istifaların kaydı 700 1 çalışan
(İlgili “maddelere” göre) işverenin talebi üzerine istifaların kaydı 2 000 1 çalışan
8. Danışmanlık  
  Muhasebe üzerinde danışmanlık 300  15 dk.
Vergilendirme konusunda danışmanlık 3 000  1 saatlik
9. Abonelik Hizmeti  
  Aylık 8 saate kadar danışmanlık 10 000 Aylık
Aylık 8 saatten 18 saate kadar danışmanlık 17 000 Aylık
Aylık 18 saatten fazla danışmanlık 23 000 Aylık
10. Bir kerelik muhasebe hizmetleri  
  Bireysel Girişimcinin KDV muafiyeti için muhasebe belgelerinin hazırlanması (RF Vergi Kanunun 145. maddesinin 1. bendi) 6 000 1 Bireysel Girişimci
Müşterilerin verilerine/bildirime göre raporların hazırlanması (her üç ayda bir kere) 10 000’den 1 üç aylık
3 gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerin düzenlenmesi 2 000 1 beyanname
3 gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerin düzenlenmesi ve vergi dairesine ibraz edilmesi 3 500 1 beyanname
Yurtdışı ödemelerinde işlem sertifikasının düzenlenmesi 2 500 1 işlem sertifikası
Diğer birincil belgelerin (ödeme emri, fatura, para cezası makbuzu, sevk irsaliyesi vb.) düzenlenmesi 200 – 500 1 doküman
Emsal Gelir Üzerinden Birleştirilmiş Vergi, Basitleştirilmiş Vergi Sistemine geçişine ya da bu tür faaliyetlerden vazgeçilmesine ilişkin dilekçelerin düzenlenmesi 2 500 1 dilekçe
Tasfiye bilançosunun düzenlenmesi 15 000’den 1 bilanço
Nihai fiyat faaliyetin türüne bağlıdır
Bireysel vergi takviminin hazırlanması 2 500 1 şirket
  Kredi için (bankanın gereksinimlerine bağlı olarak) muhasebe dokümanların hazırlanması 8 000’den 1 küme
(Müşteri tarafından sağlanan verilere göre) raporların 1C sistemine işlenmesi 2 000 1 beyanname
Temettülerin tahakkukları, belgelerin düzenlenmesi 4 000 1 küme
Hesap blokesinin kaldırılması 10 00030 000 Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır
“Banka-Client” sisteminin kurulumu 2 0006 000 Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır
Ana faaliyetinin teyidi 2 500  
Kasa limitinin hesaplanması 2 500  
Karşı taraflarla mutabakat cetvellerin oluşturulması 400 1 karşı taraf
Borçların miktarı eşleşmediği durumlarda karşı taraflarla mutabakat 2 000 1 karşı taraf
Hataların tespiti için muhasebe kayıtlarının ekspres analizi 20 000 1 şirket
Demirbaş sayımı 8 000 1 çalışan

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.