Hizmet Adı Fiyat, ruble Not
Vergi Planlaması *
1. Vergi Planlaması::
– vergi kayıtların organizasyonu
– kayıt politikasının seçimi
– vergi iadesi
– vergi yükünün hesaplanması
80 000’den Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır
2. Vergi optimizasyonu:
– vergi teşvikleri
– vergi yükümlülüğü
– vergi uyuşmazlıkları
– vergi denetimlerinin desteği 
80 000’den Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır
3. Vergi kayıtları:
– vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
– gelir vergisi
– KDV
– sigorta ücretleri
– emlâk vergisi
– gerçek kişilerin gelir vergisi
– araç vergisi
– arazi vergisi
– basitleştirilmiş vergi sistemi/i>
– emsal gelir üzerinden birleştirilmiş vergi
– birleştirilmiş tarım vergisi
– Vergi kayıtlarının oluşturulması ve tutulması
30 000’den Nihai maliyet tutarı çalışmaların miktarına bağlıdır

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.