HİZMETLER * EKONOMİK TEMEL KOMPLE PREMİUM KİŞİSEL
KURUCU BELGELERİ
– düzenlenmesi
– geçerlilik tarihlerin kontrolü
Sürekli Temelde Sürekli Temelde Sürekli Temelde Sürekli Temelde Pakete dahil olan hizmetler Müşteri tarafından seçilir
SÖZLEŞMELER
– düzenlenmesi
– denetimi
– geçerlilik tarihlerin kontrolü
– saklanması kontrolü
– defterlerin tutulması
1-10 10-18 18-24 24-36
DIŞ EKONOMİK FAALİYETLERİ
– kontratlar
– tedarik organizasyonu
– gümrük işlemleri
– işlem sertifikası
1’e kadar 1-3 3-5 5-8
TÜZEL KİŞİLİKLERİN TECİLİ ve DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI 1’e kadar 3’e kadar 5’e kadar
BORÇLULAR\ALACAKLILAR
– yazıların düzenlenmesi
– istem ve yanıtların düzenlenmesi
1-3 3-6 6-12 12-20
MAHKEMELER
– dava dilekçelerin ibraz edilmesi
– mahkeme duruşmalarına katılma
1’e kadar 1-3 3-6
İCRA TAKİPLERİ 2’ye kadar 4’e kadar 6’ya kadar
DOKÜMANLARIN HUKUKİ EKSPERTİZİ 1-3 3-5 5-8 8-12
PERSONEL KAYITLARI dahildir dahildir
FİKRİ MÜLKİYET
– danışmanlık, kayıt, koruma
1’e kadar 2’ye kadar
SÖZLÜ DANIŞMA
(medeni hukuk, kurumsal hukuk, vergi hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet, tahkim ve usul hukuku)
1-4 4-6 6-9 9-15
YAZILI DANIŞMA
(medeni hukuk, kurumsal hukuk, vergi hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet, tahkim ve usul hukuku)
1-2 2-4 4-6 6-8
DEVLET MAKAMLARI
– devlet makamlarında Müvekkilinin temsili
1-2 2-4 4-6 6-8
MÜZAKERELER
– Müvekkilinin temsili
1-2 2-4 4-6
MEVZUATTA DEĞİŞİKLİKLER
– günlük takibi
Sürekli Temelde Sürekli Temelde Sürekli Temelde Sürekli Temelde
Ofiste hukukçunun bulunması 4 kez, ayda 8 saate kadar 4 kez, ayda 12 saate kadar 4-8 kez, ayda 16 saat 4-8 kez, ayda 24 saat
Aylık ruble cinsinden fiyatı
Hizmetler kararlaştırılan zamanda hem uzaktan hem de Müşterinin ofisinde bir ay içinde sunulur.
15 000 –
30 000
35 000 –
60 000
65 000 –
85 000
90 000 –
125 000

* Belli bir pakete dahil hizmetlerin listesi kararlaştırılan zamanda hem uzaktan hem de Müşterinin ofisinde bir ay içinde sunulur.