Hizmet* Fiyat, ruble Not
1. Yasal denetim (kompleks)
 
  • Şirket faaliyetinin denetimi
  • Vergi şemasının ve risk analizi
  • Kurumsal yapının denetimi
  • İzin belgelerin denetimi
  • Şirketin yasal çerçevenin ve doküman akışının denetimi
  • Şirketin dış ekonomik faaliyetlerinin denetimi
  • Fikri mülkiyetin denetimi
  • Personel kayıtların denetimi
60 000’den Nihai maliyet tutarı kararlaştırılan çalışmalar miktarına bağlıdır
2. Şirket faaliyetinin yasal denetimi 10 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
3. Vergi şemasının ve risk yasal analizi 20 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
4. Kurumsal yapının yasal denetimi 10 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
5. İzin belgelerin yasal denetimi 10 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
6. Şirketin yasal çerçevenin ve doküman akışının yasal denetimi 15 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
7. Şirketin dış ekonomik faaliyetlerinin yasal denetimi 15 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
8. Fikri mülkiyetin yasal denetimi 15 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır
9. Personel kayıtların yasal denetimi 10 000’den Nihai maliyet tutarı kesin çalışmalar miktarına bağlıdır

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.