Rusya’da yabancı şirketin temsilciliği veya şubesi, akredite eden makamın ruhsatıyla açılır.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe geçen Rusya Federasyonu Yasası’nda olan değişmelerine göre Rusya ülkesi üzerinde akredite edilmiş yabancı kurumların temsilciliklerin ve şubelerin akreditasyon ve kayıt tutma yetkileri, Rusya Federasyonun Federal Vergi Servisine aktarıldı.

Yasaldaki değişmeleri, yabancı kurumların temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyon sürelerini de etkilenmiştir. Akreditasyonun yeni düzenine göre Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi, akredite olmuş temsilciliklerin ve şubelerin Devlet Sicilinde kayıt olmasına dair Sertifikasını akreditasyon süresini sınırlanmadan verecektir.

Temsilcilik (şube) akredite olduğu zaman temsilciliğin/şubesinin personeli olan yabancı kişilerin sayısı ile ilgili bilgilerini Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odasında onaylatmak lazım. Genelde 4 kişi dair olmak üzere akredite olunabilir. Bunula birlikte temsilciliğin (şubenin) personeli olan yabancı kişilerin sayısına dair bilgilerin onaylatması için Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odasında tescil ücretini ödemek lazım.

Yaptığımız işler:

  1. Rusya’da iş yürütmesinin (temsilciliğin (şubenin) akredite olması, şantiye tescili, Yabancı yatırımlarla LTD Şirketi açması gibi) organizasyonel ve yasal şeklinin seçmesi konusunda danışmanlık ederiz.
  2. Temsilciliğin (şubenin) akredite olması için belgeleri hazırlarız.
  3. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odasında temsilcilikte (şubesinde) çalışan personel sayısı ile ilgili bilgileri onaylatırız.
  4. Belgeleri vergi makamlarına teslim ederiz ve kayıt olduğuna dair sertifikaları alırız.
  5. Bütçe dışı fonlara belgeleri teslim ederiz ve bildirimleri alırız.
  6. İstatistik kodları teslim alırız.
  7. Mühürleri üretiriz.

Süreler:

  • FLC şirketinin personeli tarafından temsilciliğin (şubenin) akredite olması için belgelerin hazırlatması – 3 iş günü.
  • Rus Federasyonu Federal Vergi Servisinde temsilciliğin (şubenin) akreditasyon belgelerin tam paketini teslim ettikten sonra 25 iş gün içerisinde yapılır.
  • Bütçe dışı fonlarda (Federal Sosyal Sigorta Servisinde ve Emekli Sandığında) temsilciliğin (şubenin) kayda geçirilmesinin süresi 1-2 gün alır.

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

FİYATLARA BAKIN