Şirketinizde işlerin aslında nasıl gittiğini öğrenin.

Yasal denetim – kanunda yüz gösteren uyumsuzlukların, sözkonusu olan risklerin ortadan kaldırılması ve çalışma faaliyetinin daha verimli bir hale getirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen şirketinizin herhangi kısmında yapılan tarafsız hukuksal denetimdir. Yasal denetim:

  1. İşinizin hukuksal yönüyle ilgili gerçekçi bilgi alabilmeniz için;
  2. Vergi riskleri dahil olmak üzere, olası başka risklerden haberdar olabilmeniz için;
  3. Belge oluşturulumu sırasında yapılan hatalar ve uyumsuzlukların tespit edebilmeniz için;
  4. Yüklenicilerin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmasını engellemek için, vergilerle ilgili haksız iddialardan, para cezalarından, idari ve yasal sorumluluklardan kendizi koruyabilmeniz için;
  5. Kasıtlı yapılan gizli zararları tespit edebilmeniz için gereklidir.

FLC şirketinin deneyimli uzmanları bir veya birkaç yönde denetim gerçekleştirebiliyorlar:

Yasal denetimin gerçekleştiriliş etapları

Yasal denetim işlemi bir kaç etaptan oluşan meşakatli çok basamaklı ve sistemleştirilmiş bir prosedürdür:

  1. Vazifenin alınması. Bu etapta denetimin hedefleri ve vazifeleri, gerçekleştiriliş süreleri tespit edilir, denetim nesnesi, talep edilen detaylandırma derecesi ve denetim ile ilgili diğer kriterler kesinleştirilir.
  2. Denetim tekniğinin seçimi . Koyulan vazifelerden yola çıkarak denetim için ya özel bir teknik geliştirilir veya daha önce geliştirilmiş ve pratikte kullanılmış standart denetim tekniği kullanılır.
  3. Denetim için belgelerin seçilmesi
  4. Seçilen belgelerin analizi. Zaman açısından uzun olan bu zor etapta seçtiğmiz belgelerin içeriğinin yürürlükte olan yasal normlara ve kurumun iç standartlarına uygunluğunun analizini yapıyoruz.
  5. Görüşün yazılması ve tavsiyelerin verilmesi. Bu etapta, yapılan denetim sonucunda, denetlilen kişinin faaliyetinin hukuksal tarafı ile ilgi alınan neticeleri içeren yazılı görüş çıkarılır.

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

FİYATLARA BAKIN