Her iş anlaşmasının başı sözleşmedir. Sözleşme bazı durumlarda hayatınızı kurtarabildiği gibi bazılarında da tamamen mahvedebilir. Burada söz konusu olan sözleşmenin doğru bir şeklde oluşturulması ve iyi düşünülerek imzalanmasıdır. Titizlik, detaycılık, analitik düşünme ve sözleşmeler konusuyla uğraşan kişinin profesyonel bilgilere sahip olması başarının etkenleridir.

UZMAN TAVSİYESİ

Sözleşmede dikkate alınması gereken özellikler aşağıdakilerdir:
1.   Sözleşme Rusya Federasyonu kanunlarına ve şirket çıkarlarına zıt olan maddeler içermemelidir;
2.   Sözleşmede söz konusu durum neticesinde gelişebilecek tüm sonuçlar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır;
3.   Yüklenici tarafın faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli tüm lisanslara, patentlere ve diğer ruhsatlara sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir ;
4.   Sözleşmede önemli olan tüm koşullar belirtilmeli. Aksi takitrde sözleşme geçersiz sayılabilir;
5.   Sözleşme normlara uygun şekilde oluşturulmalı. Sözleşme iki veya ikiden fazla sayfa içeriyorsa sayfaların başkaları tarafından değiriştirilmesinden kaçınmak amacıyla her sayfa numaralanmalıdır;
6.   Sözleşme konusunda en ufak tereddütünüz varsa hemen uzmana bavurun. Uzmandan olumlu yanıt almadan kesinlikle sözleşme imzalamakta acele etmeyin.

Yukarıdaki tavsiyeler genel anlamda sözleşmeler için geçerlidir ancak her sözleşme duruma bağlı olarak bir sıra özellik ve incelik içerir ve bu incelikleri anlamak da işinde uzman ve pratik sahibi bir profesyonel tarafından yapılabilir. Zaten sözleşmelerin inceliklerini de ancak pratik sayesinde anlamak mümkündür.

Sözleşmelerle çalışmanın kapsamına aşağıdaki maddeler girer:

 

Müşterinin sözleşme bazının işlenmesi

 • Sözleşme projelerinin hazırlanması;
 • Sözleşmelerin Müşteri tarafından onaylanması;
 • Sözleşmelerin Müşterinin yetkili temsilcileri tarafından görülerek imzalanmak yoluyla onaylanması;
 • Sözleşmenin yüklenici ile uyumlu hale getirilmesi;
 • Sözleşmelerin imzalanması;
 • Sözleşmelerin geçerlilik tarihinin denetimi.

 

Farklı tip sözleşmelerin hazırlanması

Her sözleşme özel olup ancak konu ile ilgili profesyonel bilgilere ve geniş pratiğe sahip olan uzmanın bilebileceği bir sıra detay ve incelik içerir.

MÜŞTERİLERİMİZ için SÖZLEŞME hazırlanış çalışmalarını aşağıdaki plana göre gerçekleştiriyoruz:

 1. Müşterimizden sağlanan anlaşmalar konusunda bilgileri alıyoruz;
 2. Sözleşme neticesinde oluşabilecek olası riskleri değerlendiriyoruz;
 3. Sözleşme projesini hazırlıyoruz;
 4. Müşterinin sözleşme projesi ile ilgili onayını alıyoruz ve sözleşme onaylama sayfasını imzalıyoruz;
 5. Sözleşme projesini Yüklenici ile uyumlu hale getiriyoruz;
 6. Sözleşme koşullarının yerine getiriliş tarhini ve sözleşmenin geçerli olduğu tarihleri kontrol ediyoruz.

 

Sözleşmenin hukuksal değerlendirmesi

Müşteriler faaliyetleri sırasında Yükleniciler tarafından teklif edilen sözleşmelerin hazır haliyle karşı karşıya kalıyorlar, ancak bunun iyi bir şey olduğu söylenemez. Sözleşmelerin değerlendirmesini gerçekleştirmemiz sırasında öncelikle:

 1. Sözleşmenin kanunlara uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz, çünkü her Yüklenici kanuna eklenen yeni maddeleri bilmiyor olabilir;
 2. Sözleşmede belirtilen şartların tarafların anlaşmalarına yol açan şartlarla uyumlu olup olmadığını kontrol ediyoruz;
 3. Sözleşme neticesinde meydana gelebilecek risklerin ve olumsuz sonuçların değerlendirmesini yapıyoruz;
 4. Değişiklik ve ekler konusunda Yüklenici tarafın onayını alıyoruz.

Böyle bir değerlendirme gelecekte pek çok problem ve yanlış anlaşılmadan kaçınmanızı sağlayacaktır.

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın