İstisnasız tüm iş adamları vergi ödemenin muhakkak olduğunu bilirler (ödeyip ödemedikleri – ayrı konu). Ancak yasal yollardan yararlanarak vergi ödemelerini azaltmanın ve böylece gelir oranını yükseltmenin mümkün ve aslında gerekli olduğunu herkes bilmez. FLC şirketinin uzmanları Sizin şirketinizin özelliklerine uygun olan vergi minimizasyonu stratejisini geliştirmede yardımcı olacaktırlar.

Vergi planlaması

Vergi planlaması – vergi bazının azaltılması ve vergi ödemelerinin minimizasyonuna yönelik bir sıra önlemler serisi. Kanun ve yönetmeliklerde yukarıda belirtilen tedbirlerin gerçekleştirme yolları saptanmıştır.

Vergi optimizasyonu

Vergi optimizasyonu – vergi ödeyicisi tarafından kendisine verilen vergi miktarının azaltılması veya hiç ödenmemesi hakkının kullanılması.

Vergi optimizasyonunun hedefi – vergi oranının yasal yollarla azaltılması ve çalışma faaliyetinden elde edilen gelirin yükseltilmesi. Vergi optimizasyonu çalışmalarının özel bilgi ve profesyonel yaklaşım gerektirmesi sebebi ile hukuk şirketlerine başvuru yapmak gerekir. FLC şirketinin uzmanları vergi optimizasyonu yönelişindeki tüm hizmetlerin paketini sunar.

Vergi kayıtları

Vergi raporlaması

Denetim organları ile ilşkilerde meydana gelebilecek problemlerden kaçınmak için her firma vergi raporları hazırlamak zorundadır. Firma herhangi ekonomik aktivite gerçekleştirmiyor olsa bile sıfır raporu hazırlamaya mecburdur. Vergi raporlamasının doğru şekilde yürütülmesi yüksek uzmanlık bilgisi, profesyonel deneyim ve pratik gerektirir.
FLC şirketinin vergi hukukçuları ve muhasebecileri şirketin vergi rejimi bağımız olmak üzere vergi raporlarının oluşturulması ve teslim edilmesine yönelik hizmetlerin dolu paketini sunmaya hazırdır.

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

FİYATLARA BAKIN