Hizmet Adı Fiyat, ruble Not
1. Dış ekonomik faaliyetinde dış kaynak kullanımı (ithalat)* 15 000 Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır
Dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanması 3000 зbir saatlik
Döviz yönetmeliğinin gereksinimlerinin yerine getirilmesi 1500 bir saatlik
Sevkiyat belgelerin (fatura, çeki listesi) kontrolü 500 bir saatlik
Gümrükleme işlemleri için gerekli belgelerin (teknik açıklama, maliyeti kanıtlayan belgeler vs.) hazırlanması 1500 bir saatlik
Yükler için izin belgelerin düzenlenmesi (sertifikalar, uygunluk bildirimleri) 5000 Fiyat masrafları içermemektedir
Gümrük idaresinde şirketlerin kaydı sözleşmeli  
Gümrük vergilerinin hesaplanması 1000  
GTİP kodların seçimi 1000  
Risk kontrolü 1500  
Gümrük tarifesindeki kategorinin alınması sözleşmeli  
2. Dış ekonomik faaliyetinde dış kaynak kullanımı (ihracat)* 8000’den Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır
İhracat sözleşmelerinin hazırlanması 2000 bir saatlik
Nakliye belgelerin kontrolü 500 bir saatlik
Malların nakliyesinde en uygun düzenin seçimi ve onun uygulanması 5500’den  
Müşteri lehine malların sigortalanması sözleşmeli  
İzin belgelerin alınması sözleşmeli  
Yüklerin gümrükleme işlemleri sözleşmeli  
3. Müşterinin dış ekonomik faaliyetinin mevcut düzenin kontrolü * 6000’den Nihai maliyet tutarı çalışmalar miktarına bağlıdır
Kontratın kontrolü 3 000 bir saatlik
Döviz yönetmeliğine uyulmasının doğrulanması 1500 bir saatlik
Gümrük mevzuatına uyulmasının doğrulanması 1500 bir saatlik

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.