Müşterilerimiz için günümüzde en popüler olan mülkiyet şekillerinin kaydı ile ilgili en dolu ve en önemli bilgileri geliştirdik ve bir araya topladık:

LTD şirketinin kaydı

LTD şirketinin avantajları:

 • Şirket kurucuları şirket yükümlükleri doğrultusunda sorumlu olmayıp sadece kendi açılış sermayeleri çerçevesinde risk taşır;
 • Açılış sermayesinin asgari miktarı sadece 10000 rubleyi teşkil eder;
 • LTD’nin kaydı da tasfiyesi de son derece kolaydır;
 • Katılımcı listesini şirketin kendisi oluşturabiliyor;
 • Pay satmak veya değişiklik yapmak kolaydır;
 • Bankalar ve kredi kuruluşları tarafından anlayış gördüklerinden kredi alma işlemi de kolaylaşır;
 • Şirket faaliyeti bölgesi ve çalışan işçi açısından kısıtlama yoktur.

LTD şirketinin dezavantajları:

 • Şirket katılımcıları, onların şirket sermayesindeki pay oranı veya şirketin yönetim kurulundaki yeri ile ilgili yapılacak olan herhangi değişklik, tüzel kişi devlet sicil kaydında değişiklik yapılmasını öngörüyor;
 • Katılımcı sayısının kısıtlı olması (50 kişiyi aşamaz).

LTD kayıt prosedürü üç etapta gerçekleştiriliyor:

 1. Gerekli belgelerin noterde tescil ettirilmesi.
 2. Moskova ş. Bölgelerarası Vergi Daireleri Kurumu № 46’ya belgelerin teslim edilmesi.
 3. Beş iş günü geçtikten sonra Moskova ş. Bölgelerarası Vergi Daireleri Kurumu № 46’dan belgelerin alınması.

Anonim şirket kaydı

AŞ avantajları:

 • Şirket kurucuları şirket yükümlükleri doğrultusunda sorumlu olmayıp sadece kendilerine ait olan hisselerin fiyatı çerçevesinde risk taşır.
 • Hisse satışı yoluyla ek yatırım kaynakları yaratabilme olanağı sahibi olması.
 • AŞ’nin varoluşunun hisedarların sayısıyla olan bağlantısının azaltılması.

AŞ dezavantajları:

 • Hisedarlar sicilinin bağımsız sicil memuru tarafından yürütülmesi.
 • Kurul toplantısında yer alan şirket katılımcılarının ve onlar tarafından alınan kararların sicil memuru veya noter tarafından tecscil edilmesi.

Hisse dağılımı ve tescili dışında AŞ kaydı LTD şirketinin kaydıyla benzer özellikler taşır.

Kar amacı gütmeyen organizasyonların kaydı

Kar amacı gütmeyen organizasyonların şekilleri:

 1. tüketici kooperatifleri;
 2. kamu kuruluşları;
 3. dernekler (birlikler);
 4. gayrimenkul sahipleri ortaklığı;
 5. Rusya Federasyonu Kazak toplulukları devlet sicilinde kaydedilen Kazak toplulukları;
 6. Rusya Federasyonu yerli küçük halklar toplulukları;
 7. Vakıflar;
 8. Kurumlar;
 9. Ozerk sivil toplum teşkilatları;
 10. Dinî teşkilâtlar;
 11. Kamu hukuku şirketleri

Şubeler, temsilcilikler, alt bölümlerin kaydı

Hizmetimiz:

 • Paketin hazırlanışı;
 • Müşteri’nin noterde refakati;
 • Belgelerin Müşteri ile birlikte veya onu temsilen Bölgelerarası Vergi Daireleri Kurumuna teslim edilmesi;
 • Vergi dairesinden belgelerin alınması;
 • Şubenin bulunduğu yerdeki bölgesel vergi dairesine kayda alındığı ile ilgili tebliğin alınması;
 • İstatistik kodun verilmesi (Ekonomik Faaliyet Türü Sınıflandırıcısı kodunun verildiği ile ilgili tebliğ mektubunun alınması);
 • Rusya Federasyonu Emeklik Fonu ve Sosyal Sigorta Kurumu şubesinin açılması ile ilgili tebligat;
 • Şube/temsilciliğin bütçe dışı kurumlarda kayda alınması, ana şirketin bulunduğu yerdeki bölgesel emekli sandığında kayda alındığına dair tebligat (sadece ayrı bütçesi, hesap numarası olan ve gerçek kişiler yararına diğer ödemeleri olan şubeler için geçerlidir) gibi maddeleri kapsar;

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın