Hizmet Adı Fiyat, ruble* Not
1. Dava dosyanın incelenmesi, yazılı görüşün hazırlanması 4 000 Bir saatlik
2. Müşteri adına görüşmelerin yürütülmesi 4 000 Bir saatlik
3. Ön tahkim uyarısının, talebin, karşı tarafın talebine yanıtların, dava dilekçelerin, davanın ertelenmesi, ihtiyati tedbir ile ilgili dilekçelerin ve diğer prosedürel belgelerin hazırlanması 3 000 Bir saatlik
4. Aşağıda belirtilen hakem mahkemeleri nezdinde Müşteriyi temsil edilmesi:

 • Asliye Mahkemesi
 • Temyiz Mahkemesi
 • Yargıtay
15 000
12 000
15 000
Ziyaret için
5. Aşağıda belirtilen hakem mahkemelerinde Müşterinin anlaşmazlıkların çözümü için hizmetlerin tam kapsamı:

 • Asliye Mahkemesi
 • Temyiz Mahkemesi
 • Yargıtay
45 000
35 000
45 000
% 5 miktarında başarı ücreti olasılığı mevcut
6. Aşağıda belirtilen genel yargı mahkemeleri nezdinde Müşteriyi temsil edilmesi:

 • Asliye Mahkemesi
 • Temyiz Mahkemesi
 • Yargıtay

15 000
12 000
15 000
Ziyaret için
7. Aşağıda belirtilen genel yargı genel yargı genel yargı genel yargı mahkemelerinde Müşterinin anlaşmazlıkların çözümü için hizmetlerin tam kapsamı:

 • İş anlaşmazlıkları
 • Genel davalar
 • Tüzel kişileri ile ilgili anlaşmazlıklar
 • Denetleyici şikâyetler

55 000
50 000
60 000
60 000
 
% 5 miktarında başarı ücreti olasılığı mevcut
8. Tahkim kurulu nezdinde Müşteriyi temsil edilmesi 10 000 Ziyaret için
9. Tahkim süreci, tahkim davasının inceleme usulü ve süresi, beklentileri ile ilgili danışmanlık 3 000 Bir saatlik
10. Tahkim süreci ve tahkim davasının beklentileri ile ilgili yazılı sonuç 15 000 Bir dava kapsamında
11. Mahkeme nezdinde Müşterinin çıkarlarını temsil etmeden prosedürel belgelerin (davaların, şikayetlerin, yanıtların) hazırlanması. 4 000 Bir saatlik
12. Kararların infazı:

 • İcra takiplerin hukuki desteği
 • Mülkiyete el konulmasından serbest edilmesi
 • İcra memurun eylemlerine/eylemsizliğine karşı itiraz
 • Yürütülmesine yönelik olarak icra belgenin kaçırılmış sunum süresinin yenilenmesi
 • Belgelerin alınması üzere uzmanın ilgili kuruluşlara gidilmesi
20 000
25 000
20 000
25 000
3 000
(2 ay içinde)

* Aciliyet için ek ödemenin tutarı hizmet maliyetinin % 10’dur.