Yabancı temsilciliğinin (şubenin) akreditasyonun sonlandırılma sebepleri:

  1. Yabancı tüzel kişinin yabancı temsilciliğinin (şubesinin) Rusya Federasyonu ülkesi sınırında faaliyet gösterilmesinin sonlandırılmasına dair kararı;
  2. Kayıt olduğu ülkesinde yabancı tüzel kişinin faaliyetinin sonlandırılması;
  3. Yabancı temsilciliklerinin (şubelerinin) akredite etmesi için Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından yetkilenmiş yetkili federasyon yürütme organın kararına göre.

Önemli!

Pratiğe göre yabancı temsilciliğinin (şubesinin) akreditasyonun sonlandırılmasının en yaygın sebebi yabancı tüzel kişinin kararıdır. Yabancı tüzel kişinin kararı, bu karar alındıktan itibaren on beş takvim günü aşmadan yetkili Vergi makamına verilmelidir.

Tasfiye düzeni:

Yabancı şirketin temsilciliğinin (şubesinin) tasfiyesi, akreditasyonun iptal edilmesi ve Rusya Federasyonu hudutlarında akredite olmuş yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerin (şubelerin) ilgili birleştirilmiş Devlet Sicilinde kaydının silinme yoluyla gerçekleşir. İşbu Sicil 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi tarafından yapılır.

Fakat temsilciliğinin (şubesinin) tasfiyesi için akreditasyonun iptalinden başka yapılacak diğer prosedürler de var. Yabancı şirketinin temsilciliği (şubesi), Rusya Federasyonu Sağlık, Sosyal Sigorta Fontları ve Emekli Sandığı gibi fonlarındaki kayıttan silinme prosedüründen, ayrıca Devlet İstatistik Makamların kayıttan da silinme prosedüründen geçmelidir.

Yaptığımız işler:

  1. Temsilciliğin (şubenin) tasfiyesi için belgeleri hazırlarız.
  2. Akreditasyonu veren makamı temsilciliğin (şubenin) tasfiyesi ile ilgili bildiriyoruz ve temsilciliğinin (şubenin) temsilciliklerin (şubelerin) birleştirilmiş Devlet Sicilinde kaydının silindiğine dair bilgilendirmeyi alırız.
  3. Temsilciliği (şubeyi) bütçe dışı fonların kayıtlarından sildiriyoruz.
  4. Temsilciliği (şubeyi) Devlet İstatistik Makamların kayıtlarından sildiriyoruz.

Önemli!

Temsilciliğin (şubenin) tasfiye edilmesi sırasında yatırılmamış vergi ve harçlar, ayrıca ödenmemiş cezalar varsa, onların ödenmesi lazım. Aksi halde temsilcilik (şube) kayıttan silinmez.

Süreler

  • FLC şirketinin personeli tarafından temsilciliğin (şubenin) tasfiye edilmesi için gereken belgelerin hazırlatması – 3 iş günü.
  • Akredite olmuş temsilciliğinde (şubesinde) in-office denetim yapıldığı durumunda Federal Vergi Servisinde akredite olmuş temsilciliğinin (şubesinin) kayıttan kaldırılma süresi 3-4 ay alabilir.
  • Temsilciliğin (şubenin) bütçe dışı fonların (Federal Sosyal Sigorta Servisinin ve Emekli Sandığının) kayıtlarından silinme süresi genellikle 2-3 hafta alır.

 

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

FİYATLARA BAKIN