Akredite olmuş temsilciliklerin (şubelerin) Sicilindeki bilgilere değişimleri Federal Vergi Servisi tarafından yetkilenmiş bölgesel vergi makamı yapar.

İlgili bilgilerin değiştirilmesinden itibaren on beş günü aşmadan belgeler yetkili vergi makamına teslim edilir.

Yetkili federasyon yürütme organı, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından yabancı temsilciliklerin (şubelerin) akreditasyonla ilgili oluşturulan forma göre Sicilde bulunan bilgilerde değişmelerin gerçekleştirilmiş olduğuna dair bir belge yabancı temsilciliğine (şubesine) verilir (gönderilir).

Değişmelerin yapılması gereken durumlar:

Aşağıda belirtilmiş olan durumlarda yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerin (şubelerin) Sicilinde değişmeler yapılır:

 • Temsilciliğin (şubenin) adı değiştiği zaman;
 • Temsilciliğin (şubenin) yöneticisi değiştiği zaman;
 • Temsilciliğin (şubenin) bulunduğu yerin değiştiği zaman;
 • Yabancı şirketin adresi değiştiği zaman.

Yaptığımız işler:

 1. Değişmelerin yapılması için gereken belgeleri hazırlarız.
 2. Yetkili federasyon yürütme organına – Rusya Federal Vergi Servisi’ne belgeleri teslim ederiz ve alırız.
 3. Akredite olmuş temsilciliklerde (şubelerde) yapılmış değişmelere dair belgeleri hazırlayıp bütçe dışı fonlara teslim ederiz.
 4. İstatistik kodları alırız (eğer gerekliyse).

Süreler

 • FLC şirketinin personeli tarafından değişmelerin yapılması için gereken belgelerin hazırlatması – 3 iş günü.
 • Belgelerin teslim aldıktan 10 iş günü içerisinde ve Sicilde kayıt yapıldığından itibaren 5 iş günü aşmadan yetkili federal makamı, sunulan değişmeleri Sicildeki bilgilere geçirir.
 • Bütçe dışı fonların bilgilendirmesi – 1-2 iş günü.

 

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

FİYATLARA BAKIN