Önemli!

Akreditasyon süresi 1 Nisan 2015 tarihine kadar dolmayacak ve 1 Nisan 2015 tarihine kadar akredite olan yabancı tüzel kişilerin temsilciklerin (şubelerin) devlet sicilinde kayıtlı olan yabancı tüzel kişilerin temsilcilikleri (şubeleri), yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerin (şubelerin) akreditasyon ve Rusya Federasyonu hudutlarında yabancı tüzel kişilerin temsilcilikleri açma ruhsat sürelerin bitinceye kadar akredite edilmiş olarak sayılır.

Akreditasyon süresi 1 Ocak 2015 tarihinden sonra dolacak olan yabancı tüzel kişilerin temsilcilikleri (şubeleri), 9 Temmuz 1999 tarihli 160- ФЗ sayılı Rusya Federasyonunda Yabancı Yatırımlara dair Federal Kanun’a uygun olarak yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerinin (şubelerinin) akreditasyon süresinin bitim tarihinden 30 takvim günü içerisinde yetkili federasyon yürütme organına yeniden akredite olmak için başvurabilirler.

Akredite olmuş ve 1 Ocak 2015 tarihine kadar Rusya Federasyonu hudutlarında yabancı tüzel kişilerin temsilcilikleri açma ruhsatlarla faaliyet gösteren ve akreditasyonun, açma ruhsatın süresi 1 Ocak 2015 ile 31 Ocak 2015 tarihler arasında dolacak olan yabancı tüzel kişilerin temsilcilikleri (şubeleri), 9 Temmuz 1999 tarihli 160- ФЗ sayılı Rusya Federasyonunda yabancı yatırımlara dair Federal Kanun’a uygun olarak 1 Ocak 2015 ile 31 Ocak 2015 tarihler arasında yetkili federasyon yürütme organına yeniden akredite olmak için başvurabilirler.

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yukarıda belirtilmiş olan şartları yerine getirmeyen yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerin (şubelerin) akreditasyon ve yabancı tüzel kişilerin temsilcikleri (şubeleri) açma ruhsatların süresi dolmuş olacak.

Yaptığımız işler:

  1. Temsilciliğin (şubenin) yeniden akredite olması için belgeleri hazırlarız.
  2. Rus Federasyonun Ticaret ve Sanayi Odasında temsilciliğin (şubenin) personeli olan yabancı vatandaşların sayısı ile ilgili bilgileri onaylatırız.
  3. Belgeleri vergi makamlarına teslim ederiz ve kayıt olduğuna dair sertifikaları alırız.
  4. Bütçe dışı fonlara belgeleri teslim ederiz ve bildirimleri alırız.
  5. İstatistik kodları teslim alırız.

Yabancı temsilciliğinde(şubesinde) çalışan personelin kişisel akreditasyonun uzatılması. Personelin kişisel akreditasyonun uzatılması ve akreditasyon kartın yenilenmesi ancak Rus Federasyonun Ticari ve Sanayi Odasında akreditasyon veya bilgilerin akredite olmuş yabancı tüzel kişilerin temsilciliklerin (şubelerin) devlet siciline geçirilme işleminden geçtiğinde mümkündür.

Bizi arayın ve daha detaylı bilgileri alın

FİYATLARA BAKIN